HISTORIEGAME  

                                       
       HISTORY-GAMES                       

 De Sage TROLL

Het verhaal achter een sinister sprookje.

Vroeg christelijke kronieken uit de periode dat de Noormannen de Hollandse kust onveilig maakte, maken melding dat de Noormannen de regio "Holland op haar smalst" om duistere redenen met rust laten. Het is geen publiekelijk geheim, dat er in Scandinavie hele gebieden zijn die met beangstigde respect worden gemeden. In 1923 wordt door een Pruisische legerarts gesuggereerd dat aardmannetjes en trollen mede verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van Cholera-gerelateerde aandoeningen, en dienen te worden uitgeroeid.


Dat trollen in sprookjes en sage niet al te propper worden afgespiegeld, vindt haar oorsprong in het bijgeloof. Zoals: Dat ze tegen het ochtendgloren baden in gierputten en zich voeden bij vuilstortplaatsen. 


HOLLAND OP HAAR SMALST

In 1625 maken de toenmalige bewoners van landhuis Rooswijk, de familie Heringa voor het eerst melding van onheilspellende geluiden in het souterrain.


Als we de waarnemingen van de toenmalige jachtopziener van de familie Boreel mogen geloven, wordt vooral tijdens het ochtendgloren op het landgoed Westerhout wezens worden gezien.


In het najaar van 1912 wordt in de parkvijver van het landgoed Westerhout een enorme hoeveelheid jeneverkruiken gevonden.

Rond 1920 worden de kruiken verwerkt in de beschoeiing van de Kruikenkreek van het huidige Park Scheybeeck.

 

Het kriegstagebuch van Oberleutant Verbeck, Kommandeur van het Duitse Felt-Batterie 16.Fus.a.r.816, 9 (de veld-batterij was gelegen in het huidige park Westerhout, nabij de boerderij van Joor), is te lezen dat tijdens het uitbreken van de fatale brand van Huize Rooswijk, er diverse kleine grauwe wezens zijn gezien.


Kort na de 2e Wereldoorlog is het duidelijk dat sinds de fatale brand van Rooswijk het woongebied van de trollen totaal verstoord is. Alle signalen geven aan dat ze hun intrek hebben genomen in aantal van vele verlaten bunkers die het gebied rijk is.


Alles lijkt er op dat het gewijzigde leefgewoonte ook het voedingspatroon van de trollen heeft be├»nvloed? Wat misschien  de oorzaak is van een bizarre fenomeen. De zeer kleine populatie van wilde honden en katten in de regio  "Holland op haar smalst" dit in verhouding met de rest van Noord Holland.


Nabij het stroomgebied van kreek die door Westerhout haar waterweg heeft, is een (schijnbaar) bizarre bevervesting gevonden.

Maar het zou ook een verlaten zwaar vervuilde schuilplaats van trollen kunnen zijn. En als zodanig, mogelijk een Biologische tijdbom. 

Het lijkt er op dat een lugubere erfenis van de trollen een bedreiging vormt voor de fauna en mogelijk ook de bevolking in de regio.

Vooral omdat de kreek, die door Westerhout stroomt is verbonden is met bijna alle waterpartijen die de regio rijk is.


Het is in belang van de volksgezondheid dat deze bron van verderf met spoed wordt gevonden en geneutraliseerd.